Trong giờ giải lao các em học sinh trường Tiểu học Mỹ Lộc tích cực tham gia các trò chơi dân gian cũng như các hoạt động ca múa hát tập thể